ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 52.06

แก็สโซฮอลล์ 95 44.65

แก็สโซฮอลล์ 91 44.38

แก็สโซฮอลล์ อี 20 43.54

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.24

ดีเซล 34.94

ดีเซล บี 7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 46.36

Hover Icon
พิธีเปิดโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home)

พิธีเปิดโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home)

8 มิถุนายน 2565
4
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเปิดโครงการ kick off Suphanburi Carbon Neutrality

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเปิดโครงการ kick off Suphanburi Carbon Neutrality

6 มิถุนายน 2565
1
Hover Icon
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2565
0
Hover Icon
ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินผลโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินผลโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

2 มิถุนายน 2565
1
Hover Icon
ออกหน่วยบริการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ออกหน่วยบริการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 พฤษภาคม 2565
14
Hover Icon
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี2565

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี2565

30 พฤษภาคม 2565
4
Hover Icon
วิดีโอติดตามการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid)

วิดีโอติดตามการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid)

27 พฤษภาคม 2565
8
Hover Icon
ติดตามการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid)

ติดตามการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid)

24 พฤษภาคม 2565
1
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

10 พฤษภาคม 2565
9
Hover Icon
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (Off Grid)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (Off Grid)

5 พฤษภาคม 2565
2
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การรับสมัครพนักงานราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

การรับสมัครพนักงานราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

30 กรกฎาคม 2564
48
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของจังหวัดสุพรรณบุรี

30 กรกฎาคม 2564
24
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน จ.สุพรรณบุรี

การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง จากสถานีบริการน้ำมันต่างๆ ภายใน จ.สุพรรณบุรี

30 กรกฎาคม 2564
10
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน