ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 47.24

แก็สโซฮอลล์ 95 39.45

แก็สโซฮอลล์ 91 39.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 37.14

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.79

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 40.24

Hover Icon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ช่องทางการติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

19 กรกฎาคม 2566
6
Hover Icon
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2566
3
Hover Icon
พระราชชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบทุจริต

การป้องกันและปราบปราบทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20 มิถุนายน 2566
8
Hover Icon
นาวาภิกขาจาก นุ่งไทยใส่บาตร

นาวาภิกขาจาก นุ่งไทยใส่บาตร

19 มิถุนายน 2566
4
Hover Icon
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

31 มกราคม 2566
10
Hover Icon
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

31 มกราคม 2566
12
Hover Icon
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

31 มกราคม 2566
13
Hover Icon
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

11 มกราคม 2566
19
Hover Icon
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในวันที่ 10 มกราคม 2566 โดยรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล สอบสัมภาษณ์ในเวลา 10.30 น. - 12.00 น. 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.30 น. - 15.00 น.

6 มกราคม 2566
35
Hover Icon
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ

3 มกราคม 2566
46
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การรับสมัครพนักงานราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

การรับสมัครพนักงานราชการ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

30 กรกฎาคม 2564
117
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การประชุมชี้แจงโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของจังหวัดสุพรรณบุรี

30 กรกฎาคม 2564
42
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน จ.สุพรรณบุรี

การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง จากสถานีบริการน้ำมันต่างๆ ภายใน จ.สุพรรณบุรี

30 กรกฎาคม 2564
73
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน